Over ons

Sinds 1818 was de Martinuskerk het kloppend hart van Bussloo, die de sociale verbondenheid van het buurtschap Bussloo laat zien. In 2018 is de kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De Sint Martinuskerk, baken van Bussloo, is tot stand gekomen en onderhouden door veel parochianen en daarmee religieus, cultureel erfgoed.
De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo mag vruchtgebruiker zijn van dit erfgoed.

Het doel van de Stichting is:

  • het monumentale kerkgebouw en voormalig parochiehuis trefpunt van burgers laten zijn door het aanbieden van diverse sociale, culturele en spirituele activiteiten/projecten, die recht doen aan dit voormalige kerkgebouw en in relatie staan tot alle doelgroepen,
  • het gebouw als spiritueel centrum in zijn waarde laten,
  • het algemeen belang dienen.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Eva Szekeres
Penningmeester: Ria ter Riele 

Leden:
Jurgen van der Ent
Hein de Jong
Robin Willemsen

Sinds 2019 is de Sint Martinuskerk een ANBI stichting. Het RSIN/Fiscaal nummer is 857 955 433.

Privacy verklaring

Financieel jaarverslag 2023