Taizé

De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo (SMKB) heeft het initiatief genomen om een maal per maand in deze kerk een oecumenische gebedsviering in de geest van Taizé te houden op iedere derde donderdag van de maand.

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in de eerste oorlogsjaren. Broeder Roger Schutz kocht in het plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny in 1940 een huis waar hij mensen opving, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten, maar in 1944 keerde hij in Taizé terug. De eerste broeders sloten zich bij hem aan, waarmee hij de oecumenische gemeenschap stichtte.

Sinds die tijd komen jaarlijks duizenden jongeren, maar ook ouderen uit heel Europa naar Taizé meestal voor één week van ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een tijd van stilte. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig gebedsvieringen georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Dat is nu ook de bedoeling van de SMKB en daarbij is iedereen van harte welkom.

Juist in deze verwarde tijden hebben veel mensen behoefte aan een moment van bezinning. In de stilte en het gebed ontvangen we de energie die we nodig hebben om er te zijn voor elkaar, om de omstandigheden waarin mensen leven te veranderen en de aarde tot een bewoonbare plaats te maken.

De viering begint om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Wijnbergenhuus onder het genot van een kopje koffie of thee. 

De Taizé viering wordt elke derde donderdag van de maand georganiseerd.

De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aankomende viering(-en):