Privacy verklaring

Stichting Sint Martinuskerk Bussloo (SSMB)(“wij”) hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en conform de privacywetgeving. Ook houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
·         Naam, adres en woonplaats;
·         Telefoonnummer en e-mailadres;
·         Bezoekhistorie

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:
·         Het verwerken van uw kaartreservering;
·         Om u te informeren over onze producten of diensten en wijzigingen daarin;
·         Het vastleggen en analyseren van uw bezoek;
·         Het beantwoorden van uw vragen of klachten;
·         De uitvoering of toepassing van wetten.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van een overeenkomst en op grond van een gerechtvaardigd belang.

Ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze medewerkers voor zover zij uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun vrijwilligers functie. Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan anderen door voor commerciële doeleinden. Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Hebt uw bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van SSMB ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt géén gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2018.

Vragen, feedback en klachten

Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid zijn welkom. Hiervoor kunt u op werkdagen bellen naar 06 28665318  Of u kunt een e-mail sturen naar st.sint.martinuskerk.bussloo@gmail.com.

De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo is in 2017 opgericht en heeft de Culturele ANBI status in aanvraag. De stichting biedt de monumentale dorpskerk aan als podium voor een levendig aanbod van kunst, cultuur en historie. Bovendien moet de kerk een plek zijn waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast staan wij voor de opdracht om nieuwe inkomsten te genereren door verhuur en zakelijke dienstverlening.  Alle opbrengsten zijn bestemd voor instandhouding van het monument. 

Correspondentieadres:

Stichting Sint Martinuskerk Bussloo
Bussloselaan 17B, 7383 AG Bussloo

KvK 69645965

1 mei 2019