Sinds 1818 was de Martinuskerk het kloppend hart van Bussloo, die de sociale verbondenheid van het buurtschap Bussloo laat zien. In 2018 is de kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De Sint Martinuskerk, baken van Bussloo, is tot stand gekomen en onderhouden door veel parochianen en daarmee religieus, cultureel erfgoed.
De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo mag vruchtgebruiker zijn van dit erfgoed.

Het doel van de Stichting is:

  • het kerkgebouw en parochiehuis trefpunt van burgers laten zijn door het aanbieden van diverse sociale, culturele en spirituele activiteiten/projecten voor jong en oud.
  • het gebouw als spiritueel centrum in zijn waarde laten.
  • het algemeen belang dienend
  • activiteiten en projecten organiseren die recht doe aan het voormalige kerkgebouw en die in relatie staan tot alle doelgroepen.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ruth Maatman
Penningmeester: Ria ter Riele en Janiska de Wolde
Secretaris: vacant
Leden:
Johannes Blommenstein
Bennie Franken
Hein de Jong
Esther Simons
Eva Szekeres
Robin Willemsen

Het bestuur is onbezoldigd.

RSIN/Fiscaal nummer: 857 955 433

Privacy verklaring

Beleidsplan

Financieel jaarverslag 2019