Sinds 1818 was de Martinuskerk het kloppend hart van Bussloo, die de sociale verbondenheid van het buurtschap Bussloo laat zien. In 2018 is de kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De Sint Martinuskerk, baken van Bussloo, is tot stand gekomen en onderhouden door veel parochianen en daarmee religieus, cultureel erfgoed.
De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo mag vruchtgebruiker zijn van dit erfgoed.

Het doel van de Stichting is:

  • het monumentale kerkgebouw en voormalig parochiehuis trefpunt van burgers laten zijn door het aanbieden van diverse sociale, culturele en spirituele activiteiten/projecten voor jong en oud.
  • het gebouw als spiritueel centrum in zijn waarde laten.
  • het algemeen belang dienend
  • activiteiten en projecten organiseren die recht doen aan het voormalige kerkgebouw en die in relatie staan tot alle doelgroepen.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ruth Maatman
Penningmeester: Ria ter Riele
Secretaris: vacant
Leden:
Hein de Jong
Eva Szekeres|
Anne Wijngaard

Sinds 2019 is de Sint Martinuskerk een ANBI stichting. Het RSIN/Fiscaal nummer is 857 955 433.

Privacy verklaring

Beleidsplan

Financieel jaarverslag 2020